THUNIEL AS

Address

P.B. 1972 Vika. 0125, Oslo

Norway.

Telephone

(+47) 400 67 565

Email

post@atconsult.org

Websider under utvikling - Aktivere fra 20.02.2020 

AT Consult - THUNIEL AS

Velkommen til ATConsult !

For å få riktig beskyttelse for våre oppfinnelser, logo, merker og tjenester. Vi har registrert firmanavnet, domenet, logoen og tjenestene våre på Patentstyret. Vi viser våre serviceklasser (35, 41, 39) og vi vil bare bruke når vi tilbyr tjenester for våre kunder.


1. Konsulenttjenester (klasse 35)
Konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til utplassering, rekruttering og ledelse av personell. Skatteberegning og konsulenttjenester


2. Tolkningstjenester (klasse 41)
Tolketjenester og oversettelsestjenester


3. Turoperatører (klasse 39)
Reisemeglingstjenester for enkeltpersoner og grupper. Planlegging og bestilling av reiser og transport, med elektroniske verktøy.


Org, nr. 984 429 797 og 923 750 290

ATConsult Tolketjenester 

BESTILLE VIETNAMESISK TOLK OG BETALINGSANSVAR

Folketrygden dekker tolking ved lege/helsetjeneste (poliklinisk/dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole/universitetet) og dagligliv. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 10-7

Kommunen og fylkeskommunen dekker tolking i barne, ungdoms og videregåendeskole. Dette er hjemlet i opplæringslova § 2-6 og § 3-9

Helseforetaket dekker tolking ved innleggelse og opphold på sykehus. Dette er hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Domstolene dekker tolking ved rettsforhandlinger. Dette er hjemlet i domstolloven § 137.

Politiet dekker tolking ved henvendelser fra politiet. Dette er en følge av forvaltningslovens regulering av plikter og rettigheter i all offentlig saksbehandling (§ 11 og § 17.)

Når oppdraget ikke dekkes av folketrygden, trenger vi navn, fakturaadresse og telefonnummer til den som skal betale for oppdraget.

O

T

A

Oversetteren skjer utenfor oversettetolktjenestens åpningstider, derfor bestilling av oversettelse må bestilling på forhånd. Oversetteren må produsere minst en A4 side ark. Vi kan oversetteres til et annet språk enn Vietnamesisk eller Norsk.

Bruker nettløsningen www.SALITA.no eller sender en mail  til post@atconsult.org
For å bestille Vietnamesisk tolk til et konkret oppdrag. Da sørger du for at tolketjenesten får nødvendige opplysninger for å kunne behandle bestillingen din raskt. Bestiller du tolk via nettløsningen, får du automatisk en kopi av bestillingen på e-post. I e-posten finner du også kontaktinformasjon til tolketjenesten, for å ta kontakt om bestillingen.

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom, ulykke og skade,  brann eller kontakt med politiet. Da kan du kontakt med tolk når som helst på døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg.
Akutte tolk telefon +47 923 55 149 kan du ringe når akkutte situasjon oppstå. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe folk.

ATConsult Statistik

50

Medlemer

10

Lokaler 

25

Services

ATConsult ansatt

Steve Martin

Founder & Lead Trainer

Sarah Smith

HR Specialist

Anne Mary

Leadership Specialist

Aleo Wright

Assistant

Allen Martin

Lead Trainer

Mae Stevens

HR Specialist

Martha Hibbins

Leadership Specialist

Mary Stevens

Assistant

Kontakt

AT Consult - THUNIEL AS

P.B. 1972 Vika. 0125 Oslo.

NORWAY

Copyright © All Rights Reserved AT Consult - THUNIEL AS

Org. nr.: 984 429 797 og 923 750 290

.