Tolketjenester

Websider under utvikling - Aktivere fra 20.02.2020 

Address

P.B. 1972 Vika. 0125, Oslo

Norway.

Tolkmøtte eller Telephone tolk

Vilkår og lønnssatser 2019 - Oslo


Juridisk/Rett/Fylkesnemnd/Namfogden/Advokat/Politiet:

- Telefontolking kr. 650,- pr. tolketime.
- Fremmøtetolking kr. 650,- pr. tolketime.


Barnevern: 
- Telefontolkning kr. 580,- pr. tolketime.
- Fremmøtetolkning kr. 580,- pr tolketime.
- Reisekostnad tur/retur kr. 580,- pr oppdrag.


Helse/Sykehus:
- Telefontolkning kr. 550,- pr. tolktime.
- Fremmøtetolkning kr. 550,- pr. tolktime.


Kultur tolk/Sosial tolk/Undervisning:
- Fremmøte/telefontolkning kultur (Barnevern, NAV, Familievern) kr. 550,- pr tolktime

- Fremmøte/telefontolkning sosial (NAV, Likningskontor, mm...) kr. 450,- pr tolktime.

- Fremmøte/telefontolkning undervisning kr. 400,- pr tolktime.


Skjermtolking-Biltilsynet:

- Pakkepris inkludert alt kr. 1.100,-.


Skjermtolking-Helse:
- Samme sats som telefontolking: kr. 400,-


Oversettelse / Anmeldt
- Per side kr. 500,-


Kvelds-/helgetillegg:
Kl. 17:00-21:00 samt lørdag mellom kl. 08:00-15:00 er 100 % overtid.
Kl. 21:00-08:00 samt lørdag etter kl. 15:00 og søndag/helligdag er 100 % overtid.


Reise time:
Kr. 400,- pr vei + kollektivtransport kostnad.
Benytter tolk egen bil beregnes reise etter 1881.no for å beregne reisetid, km og bom tur/retur og parkering avgift.

Konsulent tjeneste

 

Vi har 5 års erfaring med å tilby en forretningsløsning. Konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til utplassering, rekruttering og ledelse av personell. Skatteberegning og konsulenttjenester. Skriver søknad eller brev for kunder


Når oppdraget ikke er dekket av folketrygden, trenger vi navn, fakturaadresse og telefonnummer til personen som skal betale for oppdraget.

Copyright © All Rights Reserved AT Consult Thuniel

Websider under utvikler og at dette er web mal - THUNIEL AS, virksomhet er ikke aktiv fra 20.02.2020.

Kontakt

AT Consult Thuniel

P.B. 1972 Vika. 0125 Oslo.

NORWAY

Raskeste links

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godta